Rexuvenecemento facial divino

Rexuvenecemento divino da pel, aspecto do corpo, tecido subcutáneo con trastornos patolóxicos da estrutura interna.

rexuvenecemento divino da pel

Rexuvenecemento facial divino

O Señor constantemente, durante todo o ano, inesgotable e interminable corrente derrama en min unha nova xigantesca carga de vitalidade durante moitas décadas dunha vida nova, feliz e enérxica. Estou completamente cheo dunha nova forza vital xigantesca.

Ao mesmo tempo, o Señor derrama unha nova carga vital xigantesca en todos os sistemas do corpo, en todos os órganos internos, en todas as células nerviosas do cerebro e na medula espiñal, en toda a pel, en todo o cabelo da cabeza. Co brillo do lóstrego sinto: estou completamente cheo dunha nova forza vital xigantesca.

O Señor está derramando na miña alma, na miña cabeza, nun fluxo constante, 24 horas ao día, durante todo o ano cunha nova forza vital xigantesca. O Señor derrama un poder divino xigantesco na miña alma. Nace en min un novo recén nacido, unha alma de broma alegremente brincadeira, unha alma de nena de broma descoidada. Vivo máis feliz, máis feliz, máis feliz. Toda a alma canta con felicidade, con alegría de vivir. Sorriso soleado e luminoso de primavera na miña cara.

E o Señor derrama na miña cabeza nunha corrente constante e inesgotable unha nova carga xigantesca de vitalidade, unha nova carga xigantesca de enerxía xuvenil. O Señor está constantemente derramando na miña alma, na miña cabeza, unha enerxía xigantesca e titánica de desenvolvemento rápido e rápido. Todos os mecanismos cerebrais están en continuo desenvolvemento e intensificándose moito. Todas as miñas habilidades están a desenvolverse de forma rápida e continua.

E o Señor está constantemente derramando o xigantesco poder divino nos mecanismos cerebrais da vontade. Os mecanismos de vontade do cerebro amplifican un millón de veces.

Cun fluxo inesgotable constante de 24 horas durante todo o ano, o Señor derrama nos mecanismos cerebrais da vontade a xigantesca enerxía divina de rápido desenvolvemento. Os mecanismos de vontade do cerebro amplifican un millón de veces. O meu poder espiritual crece un millón de veces. O poder divino do espírito todo-conquistador nace en min. Co brillo do flash sinto: nace o dominio completo do espírito sobre a materia, o dominio completo do espírito sobre o corpo.

E o Señor derrama nos mecanismos de pensamento do cerebro nun fluxo inesgotable e constante unha enerxía colosal e xigantesca de rápido desenvolvemento. Os mecanismos cerebrais do pensamento desenvólvense e amplíanse un millón de veces con rapidez e vigor. O poder materializador dos meus pensamentos aumenta un millón de veces. Cada pensamento que teño sobre a mocidade, sobre a saúde, vai acompañado dun impulso xigantesco dende o cerebro ata o ambiente interno do corpo, que fai que todo o meu corpo, todo o meu corpo, se axuste exactamente ao contido do meu pensamento.

Todo o organismo mobiliza todas as súas posibilidades ilimitadas para a execución exacta dos meus pensamentos. E por iso o que digo de min mesmo será exactamente o que digo que é. E o Señor está a verter a enerxía xigantesca do rápido desenvolvemento en todos os mecanismos cerebrais das miñas habilidades nun fluxo inesgotable e constante.

Todas as miñas habilidades están a desenvolverse rápido, rápido, poderoso. Todas as miñas habilidades creativas e mentais están a desenvolverse con rapidez e vigor. Todas as capacidades físicas desenvólvense rápida e vigorosamente. Todas as habilidades espirituais desenvólvense rápida e vigorosamente. Co brillo do flash, podo sentirme evolucionando rapidamente desde o nacemento ata a actualidade. Co brillo do flash sinto: renazo como unha beleza nova en rápido desenvolvemento, como aos 15-17 anos mozos. Co brillo do flash sinto: toda a miña vida está diante de min outra vez, toda a miña vida está diante de min.

O Señor éncheme cunha enorme carga nova de vitalidade, unha nova enorme carga de enerxía xuvenil durante moitas décadas dunha vida nova, feliz e enérxica. Co brillo do flash, coa miña visión interior, véxome dentro de 10 anos e en progreso, unha beleza nova divinamente fermosa. Co brillo do lóstrego, coa miña visión interior, véxome dentro de 30 anos e dentro de 50 como unha moza, feliz, divinamente saudable, de rápido desenvolvemento, cada vez máis talentosa, cada vez máis radiante e de beleza divina. E éncheme de alegría de vivir triunfal.

E o Señor derrama unha nova carga xigantesca de forza vital en todo o meu sistema nervioso nun fluxo constante e inesgotable durante todo o día. O Señor está a verter unha corrente constante en todas as células nerviosas do cerebro e da medula espiñal, en todos os meus nervios, en todo o meu sistema nervioso. O Señor está derramando unha nova carga vital xigantesca nun fluxo constante e inesgotable, unha nova carga xigantesca. de enerxía xuvenil durante moitas décadas dunha vida nova, feliz e enérxica.

Todo o meu sistema nervioso está amplificado un millón de veces. Todo o meu sistema nervioso está a ser rapidamente máis saudable e máis forte. Todo o meu sistema nervioso renace, novo, non tocado pola vida. Nace un sistema nervioso recén nacido, novo, divinamente forte e divinamente san.

En todo o meu sistema nervioso, o Señor derrama nun fluxo constante e inesgotable unha xigantesca forza vital divina creadora, unha forza vital divina todo avivadora e rexuvenecedora. Todas as drogas, todos os efectos sobre unha persoa teñen os seus límites. A forza vital creativa non coñece límites. Podo facer calquera cousa.

O Señor está derramando a vida recén nacida en todo o meu sistema nervioso cun poder xigantesco e titánico nun fluxo constante, inesgotable e inesgotable: todo revitalizante, todo reparador, todo rexuvenecedor, xigantesco, titánico, a vida recentemente nada. A vida do recén nacido enche todo o meu sistema nervioso de poder titánico. Cura todo o meu sistema nervioso cunha velocidade xigantesca, fortaléceo, dá a luz a un novo bebé: novo, divinamente saudable, non tocado pola vida.

Un poder xigantesco e titánico recén nacido verte en todo o meu sistema nervioso nun fluxo inesgotable e constante. Todo o meu sistema nervioso está amplificado un millón de veces. Mantéñase saudable, fágase máis forte, ponse saudable, fortaleza os nervios. Unha fortaleza de aceiro derrama en todos os meus nervios, unha fortaleza de aceiro derrama todos os meus nervios.

Son un home de nervios de aceiro. O brillo dos raios fíxome sentir coma un home con nervios de aceiro desde o nacemento ata hoxe. Co brillo do flash, síntome como unha beleza nova divinamente saudable que evoluciona rapidamente desde o nacemento ata a actualidade.

E o Señor derrama en todo o sistema cardiovascular, en todo o sistema circulatorio, no corazón, en todos os vasos sanguíneos, o Señor nun fluxo constante, interminable e inesgotable derrama unha nova carga xigantesca de vitalidade, derrama unha nova carga xigantesca. da mocidade dende a enerxía. Todo o sistema cardiovascular está reforzado millóns de veces. En todo o corpo desenvólvese unha circulación sanguínea divinamente libre, divinamente útil, rápida, feliz, nova e xuvenil.

E o Señor segue derramando no meu corazón cunha corrente constante e inesgotable unha nova carga xigantesca de enerxía fisiolóxica xuvenil, derramando continuamente un poder fisiolóxico xigantesco. O Señor segue derramando vida recén nacida no meu corazón cun poder xigantesco e titánico. Con velocidade xigantesca, todo o meu corazón está a renacer como un neno recén nacido, divinamente san, divinamente útil. Unha nova carga xigantesca de forza vital flúe a todas as estruturas do corazón. Todas as estruturas do corazón renacen: novas, divinamente ministeriais. Todo o corazón restaura a estrutura interna divinamente correcta ao neno recentemente nado cunha velocidade xigantesca. Un corazón recén nacido, novo, divinamente san e intacto renace. Un novo recén nacido, un novo recén nacido, divinamente san, divinamente san, corazón non tocado renace.

Nun fluxo constante, o Señor derrama unha nova e xigantesca carga de vida no corazón, en todos os vasos sanguíneos do corazón, en todos os vasos sanguíneos de todo o sistema cardiovascular, derrama un poder xigantesco, titánico e divino. O Señor Deus enche todo o sistema cardiovascular cun fluxo constante e inesgotable de xigantesco poder rexuvenecedor divino.

Todo o sistema cardiovascular está reforzado millóns de veces. Todos os vasos sanguíneos están fortalecidos millóns de veces. Todas as veas desde a coroa da cabeza ata as puntas dos dedos das dúas mans e ambas as pernas están reforzadas un millón de veces. Co brillo relámpago sinto: un fluxo sanguíneo novo, rápido e feliz está a desenvolverse en todo o corpo.

E o Señor segue derramando en min a liberdade divina da vida. Vivo divinamente libre. Un fluxo sanguíneo divinamente libre, rápido e feliz créase por todo o corpo. A circulación sanguínea rápida e alegre créase por todo o corpo.

No propio corazón, o sangue flúe cada vez máis libremente, cada vez máis amplamente. Como unha inundación alegre, o sangue flúe ao interior do corazón nun regato cada vez máis amplo, cada vez máis amplo, libre e gozoso. Dentro do propio corazón é infinito, dentro do propio corazón é infinito.

E o Señor derrama en min nun regato constante e inesgotable, máis brillante que o sol, a luz divina de prata santa. Toda a alma é lixeira e brillante. Toda a alma está chea da prata santa luz divina. Toda a cabeza é lixeira. Dentro do corazón hai unha luz brillante e brillante. Dentro do corazón hai unha luz brillante e brillante, infinitamente ampla. Dentro do corazón hai unha luz brillante e brillante, infinitamente ampla. Toda a alma é lixeira e brillante. Cabeza, brillante, brillante e brillante. Nos ollos unha luz brillante e brillante. Camiño - Voo coma un paxaro con ás. A cabeza é luz-luz, luz-luz a través e a través, luz-luz nos ollos.

E o Señor está derramando na miña cabeza un fluxo constante e inesgotable de santa cura divina, forza vital creativa divina, poder titánico, vida recén nacida, poder xigantesco recén nacido. O Señor está constantemente derramando santa santa divina na miña cabeza. Poderes enormes e titánicos renacen toda a miña cabeza, nova, divinamente fermosa.

Todos os folículos pilosos da cabeza énchense instantánea e simultáneamente cunha nova carga de enerxía xigantesca, un poder xigantesco e titánico de recén nacido. A xigantesca enerxía da vida do recentemente nado flúe por cada bulbo da túa cabeza, por cada cabelo da túa cabeza. Con velocidade xigantesca, todas as lámpadas da cabeza cobran vida, cobran vida. O cabelo crece rápido e vivo, sempre novo, sempre aparece novo cabelo.

En toda a pel da cabeza, cara, pescozo, pescozo, peito, o Señor derrama nun fluxo constante xigantesco poder divino rexuvenecedor, rexuvenecedor da cura divina, rexuvenecedor da vida do recentemente nado cun poder titánico. Os enormes e titánicos poderes de rexuvenecemento dan a luz a toda a pel da cabeza, cara, pescozo, pescozo, neno recentemente nado, divinamente fermoso. Ao mesmo tempo, o Señor derrama unha nova carga xigantesca de vitalidade, unha nova carga xigantesca de enerxía vital en toda a pel do coiro cabeludo, en todo o cabelo ao mesmo tempo.

Co brillo do lóstrego sinto: unha enorme carga de forza vital derrama sobre toda a pel da miña cabeza. En todos os folículos pilosos da cabeza, en todos os cabelos da cabeza flúe unha nova carga xigantesca de enerxía nun fluxo interminable. As lámpadas cobran vida a un ritmo asombroso, as cabezas cobran vida a un ritmo asombroso, o cabelo novo, novo e novo está medrando rápido e furioso. O pelo da cabeza segue crecendo. O pelo da cabeza segue crecendo. O pelo da miña cabeza é cada vez máis espeso. Recén nacido groso divino groso forte e fermoso cabelo novo renace.

E o Señor derrama o rexuvenecemento divino en toda a pel da cabeza, cara, pescozo e pescozo cun poder xigantesco nun fluxo constante e interminable. Con brillo lóstrego sinto: Toda a pel da cabeza, cara, pescozo, pescozo é nun momento recén nacido, grosa, elástica, elástica-elástica, divinamente fermosa.

Con velocidade xigantesca nace no meu rostro a frescura da mocidade. Con velocidade xigantesca nace no meu rostro a frescura da mocidade. A alegre frescura da mocidade nace no meu rostro. Toda a cabeza está completamente actualizada. Toda a cabeza vólvese recentemente nacida, divinamente fermosa, como nos mozos de 15 a 17 anos.

Renazo como unha beleza divinamente fermosa e feliz nova. E o Señor segue a verter na miña cabeza unha nova xigantesca carga de vitalidade, unha nova xigantesca carga de enerxía xuvenil, unha xigantesca enerxía divina de rápido desenvolvemento nun fluxo constante.

O cerebro no seu conxunto está a mellorar constantemente, desenvolvéndose de forma rápida e vigorosa. Todas as miñas habilidades desenvólvense rapidamente. E o Señor derramase en toda a miña pel, en todos os meus tegumentos, nun fluxo constante e inesgotable, unha nova enorme carga de vitalidade, unha nova enorme carga de enerxía xuvenil. Toda a pel está impregnada de poder titánico rexuvenecedor e rexuvenecedor, a vida do recentemente nado.

Toda a pel renace como un neno recén nacido. Todas as estruturas da pel renacen a unha velocidade xigantesca. Toda a pel renace: nova, grosa, elástica, divinamente fermosa. Toda a pel das mans, das pernas vólvese recén nacido, grosa, elástica, grosa, elástica, divinamente saudable.

E o Señor derramase en toda a miña pel, en todos os recubrimentos de pel, nun fluxo constante e eterno, unha nova carga vital xigantesca e titánica, unha carga de enerxía xigantesca e titánica de desenvolvemento rápido e rápido. Todas as cubertas de pel con velocidade xigantesca restauran a estrutura interna do recén nacido en pouco tempo.

E o Señor Deus está derramando unha enorme e titánica carga de enerxía vital por toda a miña pel nun fluxo eterno constante durante todo o ano. Toda a pel renace nova e sa, elástica e tensa a unha velocidade xigantesca en pouco tempo. O rostro enteiro é recén nacido novo, divinamente fermoso.

E o Señor Deus está a verter na miña cabeza unha nova carga xigantesca e titánica de enerxía vital nun fluxo eterno constante e 24 horas ao día. Toda a pel da cabeza, cara e pescozo está chea de enerxía vital xigantesca. Toda a pel revive a unha velocidade xigantesca, o cabelo revive. Toda a pel da cabeza, cara, pescozo e gorxa renace nova e divinamente fermosa nun instante pola vontade de Deus. Con velocidade xigantesca, toda a pel facial renace como un cachorro recén nacido. Nun instante, a frescura da mocidade nace no meu rostro. En pouco tempo, todo o corpo recupera un aspecto divinamente fermoso e xuvenil. Todo o corpo restaura a aparencia divinamente fermosa do neno recentemente nado cunha velocidade xigantesca.

E o Señor Deus está a verter unha nova, xigantesca e titánica carga de vitalidade nas miñas pernas nun regueiro incesante e eterno. As pernas renacen recén nacidos, divinamente fermosas, fortes, incansables rapidamente. As pernas renacen novas nun abrir e pechar de ollos, divinamente fermosas, rápidas, fortes, rápidas, incansables.

E o Señor Deus derrama en min mozos recén nacidos cun regato constante e eterno. Estou cheo de mozos recén nacidos. Co brillo do flash, véxome no futuro como unha nova beleza recentemente nacida e divinamente fermosa. E o Señor Deus segue derramando en min unha mocidade recentemente nacida cun poder xigantesco e titánico cunha corrente perpetua as 24 horas do día, durante todo o ano. Estou completamente cheo de xuventude recén nacida, nun instante renacerei como unha beleza recentemente nacida, nova e divinamente fermosa. Cun brillo lóstrego, véxome no futuro, tanto en 10 como en 30 anos, como un novo recén nacido, divinamente fermoso, divinamente fermoso e saudable.

E o Señor Deus derrama en min nunha corrente constante e eterna unha enerxía xigantesca e titánica de rápido e rápido desenvolvemento. Coa miña visión interior, co brillo do raio, véxome evolucionando rapidamente no futuro. Co brillo do flash, véxome no futuro como unha beleza nova en rápido desenvolvemento. E o Señor Deus segue a verter en min unha nova carga xigantesca e titánica de forza vital cun fluxo eterno constante durante todo o ano. Estou completamente cheo dunha nova carga titánica de vitalidade. Estou mellorando, mellorándome, mellorándome. Co brillo do flash, sinto que me estou facendo máis forte e máis forte desde o nacemento ata agora, e sigo facendome máis saudable e máis forte. Co brillo do flash, coa miña visión interior, véxome no futuro como unha beleza que sempre cura, sempre cura, fortalece a beleza moza.

E o Señor Deus segue vertindo en min a enerxía xigantesca e titánica da mocidade nunha corrente eterna. Co brillo do flash sinto a constante incorporación de cada vez máis novas enerxías xuvenís. Co brillo do flash que sinto: estou nacendo máis e máis beleza nova a cada hora que pasa, cada vez máis enérxica, cada vez máis rápida, cada vez máis enérxica, cada vez máis rápida.